PowrótWróć do bloga
Podatek dochodowy, a organizacja własnego wydarzenia sportowegoJustyna Kozłowska,14.01.2020

Podatek dochodowy, a organizacja własnego wydarzenia sportowego

PowrótPowrót

Podatek dochodowy, a organizacja własnego wydarzenia sportowego

Podatki
Podatek dochodowy, a organizacja własnego wydarzenia sportowegoJustyna Kozłowska
14.01.20205 min czytania
Udostępnij

Podczas organizacji imprezy o charakterze sportowym może pojawić się szereg wątpliwości jak ten fakt rozliczyć z urzędem skarbowym. Jednak jak bliżej przyjrzymy się temu zagadnieniu, temat okazuje się banalnie prosty niezależnie czy prowadzisz działalność gospodarczą, czy organizujesz wydarzenie bez prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Przychody i koszty wydarzenia sportowego

Przede wszystkim należy zacząć od rozróżnienia pojęcia przychodów i kosztów – przychód stanowią kwoty wpłacane na rzecz organizatora danej imprezy przez poszczególnych uczestników, natomiast koszty to wszelkie wydatki, które organizator poniósł w celu organizacji danego wydarzenia – może być to koszt wynajmu obiektu sportowego, systemu do prowadzenia zapisów online i prowadzenia zawodów, wynagrodzeń artystów występujących podczas zawodów, obsługi technicznej zawodów, sprzętu sportowego, promocji czy medali, dyplomów i pucharów dla zwycięzców poszczególnych kategorii. Jeśli okaże się, ze przychód uzyskany przez organizatora przewyższa koszty, powstaje dochód do opodatkowania.

Przykład

Jan Kowalski jest pasjonatem tenisa stołowego, z tego powodu hobbistycznie organizuje turniej dla lokalnej społeczności. Zbiera uczestników, którzy chcąc wziąć udział w zawodach, wpłacają mu po 50 zł. Jeśli zbierze się 32 uczestników to Jan Kowalski osiągnie przychód w wysokości 1600 zł (50 zł x 22 osoby = 1600 zł). W celu przeprowadzenia danego wydarzenia musi jednak ponieść koszty w postaci zakupu piłek, wynajmu hali sportowej oraz pucharu dla zwycięzcy. Łącznie te wydatki wyniosą go 1200 zł, co oznacza, że dochód z tytułu organizacji tej imprezy będzie wynosił 400 zł (1600 zł (przychód) – 1200 zł (koszty) = 400 zł (dochód). Dochód ten pan Jan musi wykazać po zakończeniu roku w zeznaniu rocznym, w pozycji inne źródła.

Dokumentowanie przychodów i kosztów

Należy pamiętać o właściwym udokumentowaniu zarówno przychodów, jak i kosztów:

  • Przychód: jeśli uczestnicy, wpłacający pieniądze występują jako osoby fizyczne, nie ma obowiązku wystawiania im faktur – wystarczy ewidencja, zawierająca datę, dane osoby wpłacającej (imię i nazwisko) oraz wpłaconą kwotę. Przepisy nie precyzują dokładnej formy takiej ewidencji, może być to spis na zwykłej kartce papieru, najważniejsze, żeby taka ewidencja zawierała kwotę finalnego przychodu

  • Koszty: tutaj warto zbierać dowody w postaci faktur za wszelkie zakupione gadżety - z racji tego, że organizator z reguły występuje jako osoba prywatna (nie jako firma) dane, jakie powinny się znaleźć na tej fakturze to jego imię, nazwisko oraz adres. Sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury osobie fizycznej, jeśli zostanie o nią poproszony.

Po zebraniu wyżej wymienionych przychodów i kosztów, po zakończeniu roku, należy je wykazać w zeznaniu rocznym w rubryce „inne źródła”.

W sytuacji, kiedy ktoś organizuje kilka wydarzeń sportowych w ciągu roku, należy je po prostu ze sobą zsumować, jednocześnie pamiętając o zachowaniu we własnej, domowej dokumentacji podziału na konkretne eventy.

Czasami może się zdarzyć, że poniesione koszty przewyższają uzyskany przychód, wtedy występuje strata, którą można odliczyć w kolejnym roku podatkowym od przychodów uzyskanych z tego samego źródła.

Rozliczenie osoby prowadzącej działalność dospodarczą

W przypadku organizacji imprezy sportowej przez przedsiębiorcę pierwszym elementem, na który należy zwrócić uwagę to posiadanie stosownego PKD. Najbardziej adekwatnym numerem PKD w tym przypadku będzie: 93.11.Z., jeśli nie posiadamy takiego numeru, należy go dodać na druku CEIDG.

Dokumentowanie przychodów i kosztów przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą odbywa się w podobny sposób, co w przypadku osoby fizycznej:

  • Przychody – również obowiązuje ewidencja, z której powinny wynikać takie dane, jak: imię i nazwisko osoby wpłacającej, kwota i data. Ta ewidencja powinna być prowadzona w identyczny sposób, co w przypadku osób fizycznych, jedna rzecz, o której warto pamiętać w przypadku przedsiębiorców to konieczność wpłacania tych kwot przelewem, na rachunek bankowy przedsiębiorcy będącego organizatorem – uniknie to kłopotów związanych z koniecznością ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej. Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej funkcjonuje jedynie w sytuacji, kiedy wszystkie przychody są uzyskane w formie przelewu i są połączone z ewidencją, z której jasno wynika kto i za co przelał daną kwotę.

  • Koszty – należy zbierać faktury kosztowe na wszystkie zakupione rzeczy, które przydadzą się do organizacji imprezy, tutaj należy zadbać o to, żeby faktura zawierała dane firmowe przedsiębiorcy, razem z jego numerem NIP.

W przypadku przedsiębiorcy powyższe przychody i koszty są na bieżąco księgowane poprzez ewidencję w książce przychodów i rozchodów, razem z pozostałymi firmowymi przychodami i kosztami, które przedsiębiorca uzyskuje z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Rozliczenie organizacji turnieju, treningu, bądź rozgrywek z urzędem skarbowym nie musi być największym koszmarem organizatora. Wystarczy trzymać się kilku prostych zasad odnośnie dokumentacji osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów, aby przejść bezboleśnie przez ten aspekt organizacji wydarzenia sportowego.

Autor
Justyna Kozłowskajustyna@rozowaksiegowa.pl

Zajmuję się księgowością od ponad 10 lat - to moja pasja i zawód. Posiadam uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 2018 roku otworzyłam własne biuro rachunkowe, w którym wspieram m.in. trenerów personalnych oraz organizatorów wydarzeń w prowadzeniu swojej działalności.