Polityka Prywatności i Polityka Cookie Decathlon GO 

Informacje wstępne

Poniżej znajdziesz politykę prywatności dla platformy internetowej Decathlon GO, znajdującej się pod adresem: https://go.decathlon.pl/

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Twoich danych osobowych jest Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76,  03-290 Warszawa (dalej: „Decathlon”). 

Decathlon przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@decathlon.com. Decathlon zachęca do kontaktu z IOD w związku z wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Poniżej znajdziesz informacje o celach w jakich Twoje dane są przetwarzane, a także o okresie ich przechowywania i źródle pozyskania. 

 1. Rejestracja i obsługa konta Decathlon GO

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Ciebie — źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane, abyś miał/a możliwość korzystania z portalu, w tym założenia i korzystania z konta m.in. publikowania ogłoszeń wydarzeń, zawierania umów dotyczących usług dostępnych w ramach Decathlon GO.


Jeśli jesteś organizatorem wydarzenia, przetwarzamy Twoje dane w celu promocji wydarzeń w Internecie, zagwarantowania obsługi technicznej sprzedaży, czy umożliwienia nam pośredniczenia w sprzedaży Wydarzeń na Twoją rzecz. 


Jeśli jesteś klientem, przetwarzamy Twoje dane w celu umożliwienia Tobie zakupu wydarzenia od organizatora na stronie internetowej Decathlon GO oraz w celu umożliwienia rejestracji na wydarzenie stronie internetowej Decathlon GO (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


W przypadku danych fakultatywnych podawanych w ramach profilu (wizerunek, opis osoby, płeć, wiek, ulubione dyscypliny sportowe) – podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można w każdej chwili wycofać bez wpływu na przetwarzanie mające miejsce przed jej wycofaniem.


Przetwarzamy Twoje dane również w celu spełnienia zobowiązań prawnych, w celu realizacji obowiązku sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa) , 

a także w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  tj.: 

- prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter)

 -  działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są na podstawie odrębnej zgody na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji w zw. z art. 172 ustawy prawa telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

- umożliwienie Tobie otrzymywania spersonalizowanych propozycji przyszłych wydarzeń na podstawie aktywności na portalu oraz historie zakupów wydarzeń czy rejestracji na nie,

- umożliwienie umieszczania linków do mediów społecznościowych w ramach wizytówki organizatora.


W przypadku Twoich lub naszych roszczeń w związku z wykonaniem usługi przez Decathlon – ustalenie, dochodzenia i obrona roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Twoje dane przetwarzane będą do czasu:

 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczonej drogą elektroniczną,

 • upływu okresu przewidzianego w portalu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji,

 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży,

 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora,

 • przez okres ważności zgody, tj. do momentu jej wycofania lub zrealizowania celu przez Decathlon.


Co do zasady dane pozyskujemy od Ciebie. Jeśli logujesz się poprzez usługi tożsamości Apple, Facebooka lub Google pozyskaliśmy je od Apple, Meta Platforms, lub Google w następującym zakresie: 

Apple: imię, nazwisko, opcjonalnie adres e-mail (otwarty tekst lub zamaskowany ciągiem cyfr);

Facebook: imię nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail.

Google: nazwa użytkownika, adres e-mail, ustawienia języka i zdjęcie profilowe.  


 1. Dołączenie do Grona Partnerów Decathlon GO

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Ciebie — źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- komunikacji i udzielenia odpowiedzi na wiadomości dotyczącej dołączenia do grona Partnerów Decathlon GO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes;

- w zależności od treści komunikacji, podjęcia działań na  żądanie przed zawarciem umowy, np.  założenie konta, dodawanie treningów online, zbierania zapisów (art. 6 ust. 1 lit. b); a w sytuacji jej zawarcia przez okres wykonania zobowiązań prawnych, np. prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie rozliczeń sprawozdawczości finansowej: w zw. z m.in. art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa)


Twoje dane przetwarzamy także w celu podejmowania działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes).


W przypadku Twoich lub naszych roszczeń w związku z wykonaniem usługi przez Decathlon – ustalenie, dochodzenia i obrona roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO)

Twoje dane przetwarzane będą do czasu: 

 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,  

 • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczonej drogą elektroniczną,  

 • upływu okresu przewidzianego w portalu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji, 

 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży, 

 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora,

 • przez okres ważności zgody, tj. do momentu jej wycofania lub zrealizowania celu przez Decathlon.

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie.


 1. Partnerzy lub ich Przedstawiciele

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Ciebie — źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania zawartej z nami umowy (w przypadku danych osobowych należących bezpośrednio do Partnera podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych osobowych reprezentantów Partnera podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes)  oraz w celu wykonania zobowiązań prawnych, np. prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie rozliczeń sprawozdawczości finansowej: w zw. z m.in. art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa)


W przypadku Twoich lub naszych roszczeń w związku z wykonaniem usługi przez Decathlon – ustalenie, dochodzenia i obrona roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy,  a po jej zakończeniu w terminach określonych przez przepisy prawa, w tym o rachunkowości, a następnie a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.


Przetwarzamy dane podawane przez Ciebie. 1. Reklamacje

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Ciebie — źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia, rozpatrzenia oraz realizacji złożonej przez Ciebie reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu  wykonania zobowiązań prawnych, np. realizacji prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie rozliczeń sprawozdawczości finansowej: w zw. z m.in. art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa). 


W przypadku Twoich lub naszych roszczeń w związku z wykonaniem usługi przez Decathlon – ustalenie, dochodzenia i obrona roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe są  przetwarzane przez: 

 • czas trwania umowy; 

 • do czasu upływu rękojmi; 

 • do czasu rozliczenia reklamacji; 

 • przez okres wykonania zobowiązań ustawowych;

 • przez okres dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń do czasu ich przedawnienia;

 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie


 1. Marketing elektroniczny 

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Ciebie — źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

Jeśli wyrazisz zgodę, przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłania kodów zniżkowych, ofert specjalnych i innych treści marketingowych na podany przez Ciebie adres e-mail, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. 

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie


 1. Korzystanie ze strony go.decathlon.pl 

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Ciebie — źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

Korzystamy z logów systemowych oraz plików cookie, w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji portalu, ale także z innych rodzajów cookie, o czym więcej w dalszej części w „Polityka cookie”. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej. Jeżeli wyraziłaś/eś zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celu dostarczenia Ci usług, ofert i komunikatów dopasowanych do Twoich preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych przez Ciebie preferencji).

Dane osobowe powiązane z cookies niezbędnymi przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe powiązane z plikami statystycznymi i marketingowymi przetwarzana są na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Zgoda na   instalowanie plików cookies wynika z art. 173 i 174 Ustawy — prawo telekomunikacyjne. 


W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w  Polityce plików cookie (znajdującej się poniżej), do momentu wycofania zgody lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie


 1. Lokalizacja

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Ciebie — źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

Celem przetwarzania jest ustalenie Twojego położenia za pomocą portalu Decathlon GO, dzięki czemu będziesz miał/a możliwość odnalezienie odpowiedniego wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Dane przetwarzamy przez czas udostępniania nam swojej lokalizacji. Możesz w każdej chwili wyłączyć tę opcję.

Przetwarzamy dane podawane przez Ciebie


 1. Kontakt bezpośredni

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Ciebie – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane w celu: 

- komunikacji i udzielenia odpowiedzi na wiadomości korespondencję na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Decathlon — w tej sytuacji nasz prawnie uzasadniony interes polega na chęci utrzymania kontaktu z Tobą, odpowiedzi na zadane pytania, podtrzymania relacji;

-w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na  żądanie przed zawarciem stosownej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

- w zależności od treści wiadomości, działania marketingowe Decathlon na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes administratora;

-obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Decathlon oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Decathlon na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora;


Co do zasady, dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu Decathlon regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest jednak uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja (jeżeli występują inne terminy usunięcia danych, to informacje na ten temat odpowiedniej klauzuli informacyjnej).

Przetwarzamy dane podawane przez Ciebie


Polityka cookies

 1. Czym są pliki cookie? 

 2. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze lub smartfonie podczas wyświetlania naszej strony internetowej. Istnieją różne rodzaje plików cookie. My podzieliliśmy je dla Ciebie na pięć grup:

 3. Niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej;

 4. Preferencyjne;

 5. Statystyczne; 

 6. Marketingowe;

 7. Niesklasyfikowane.

 1. Pliki cookie, które są niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej, służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem), zapamiętania wybranych przez Ciebie preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych przez nas formularzy on-line, zapisania zawartości koszyka oraz monitorowania statusu zalogowania. Te pliki cookie stosujemy domyślnie, czyli zapisujemy je na Twoim komputerze lub  smartfonie w momencie wejścia na naszą stronę internetową (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).

 2. Pozostałe pliki cookie wykorzystujemy jednie wówczas, gdy wyrazisz nam na to zgodę. Przeczytasz o nich więcej w następnej części naszej Polityki.


 1. Z jakich plików cookie korzystamy? 

    

 1. Więcej informacji nt. plików cookies znajdziesz w ustawieniach cookie. Jeśli odwiedzasz stronę po raz pierwszy, wybierz przycisk “Spersonalizuj”. Do ustawień możesz w każdej chwili wrócić klikając niebieską ikonę przedstawiającą „spinacz”, a umieszczoną w lewym dolnym rogu naszej strony. Wybierz wtedy przycisk “Zmień swoją zgodę”.

 2. Kiedy wybierzesz powyższe opcje będziesz mógł/a w każdej chwili zapoznać się z kategoriami plików wykorzystywanych na stronie. Po kliknięciu w kategorię wyświetlą Ci się dostawcy plików wykorzystywanych na stronie. Kliknij w danego dostawcę, aby zapoznać się ze szczegółami.

 3. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat dostawcy – kliknij “Dowiedz się więcej na temat tego dostawcy”.


 1. Zgoda na instalację plików cookie

 1. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zostanie wyświetlony baner informujący, że wykorzystuje ona pliki cookie. Jeśli wybierzesz opcję „Zaakceptuj i zamknij", będzie to oznaczać, że akceptujesz wszystkie pliki cookie, które są umieszczone na naszej stronie internetowej oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat plików cookie oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą plików cookie są przekazywane naszym partnerom.   

 2. Pamiętaj, że w przypadku niezbędnych plików cookie Twoja zgoda nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie naszej strony. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania Twojej zgody zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne.

 1. Brak zgody na instalację plików cookie

Jeśli nie chcesz, aby nasze pliki cookie były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz wybrać opcję „Odrzuć”. Kiedy wybierzesz tę opcję, odrzucisz wszystkie, prócz technicznie niezbędnych, plików cookie, które stosujemy na naszej stronie. 

 1. Modyfikowanie ustawień plików cookie

Możesz szczegółowo zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, poprzez wybór pola "Spersonalizuj" na wyświetlonym Ci banerze cookie. 

 1. Wycofanie zgody

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zmienić wyrażone przez siebie zgody klikając w niebieską ikonę przedstawiającą „spinacz”, a umieszczoną w lewym dolnym rogu naszej strony.

 1. Logi serwera

 • Korzystanie ze strony www wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik.

 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Decathlon w celu identyfikacji użytkownika.

 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością, Decathlon będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 1. Meta Platforms Ireland Ltd. („Facebook”) (z siedzibą w Irlandii),

 2. Google Cloud Poland Sp. z o.o („Google”),

 3. organy państwowe oraz inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa,

 4. banki, dostawcy usług płatniczych, w tym Stripe Payments Europe, Limited (z siedzibą w Irlandii),

 5. Sharetribe Oy ( z siedzibą w Finlandii), 1. inne podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Decathlon usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług IT, firmom świadczącym usługi doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych, firmom świadczącym usługi marketingowe, reklamowe, fotografom, innym podmiotom wspierającym nas w organizacji konkursu, dostawcom poczty elektronicznej i systemów informatycznych,  w których przetwarzamy dane, firmom świadczącym usługi kontaktu bezpośredniego  – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako Decathlon poleceniami,

 2. W przypadku Klientów – Organizatorzy Wydarzeń, którzy otrzymują dane w związku z zapisem Klienta na Wydarzenie,

 3. W przypadku Organizatorów Wydarzeń – Klienci oraz inne osoby odwiedzające profil Organizatora,

 4. podmioty z grupy Decathlon. 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Decathlon, przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, 

 2. sprostowania swoich danych osobowych,

 3. usunięcia swoich danych osobowych,

 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją),

 6. przenoszenia swoich danych osobowych,

 7. wycofania zgody bez wpływu na dokonane już przetwarzanie.

Nadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Decathlon z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Decathlon danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku naszych dostawców rozwiązań informatycznych, mediów społecznościowych oraz plików cookies i innych technologii śledzących Twoje dane osobowe mogą być transferowane do USA. Przekazujemy dane osobowe do podmiotów z siedzibą w USA, które biorą udział w programie Data Privacy Framework. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.dataprivacyframework.gov/s/.  

W pozostałych wypadkach zawieramy z naszymi dostawcami standardowe klauzule umowne. Więcej informacji, w tym kopie stosowanych przez nas standardowych klauzul umownych możesz uzyskać po kontakcie z naszym inspektorem danych osobowych: iod@decathlon.com

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

W przypadku wyrażenia zgody na pliki cookies wpływających na wyświetlanie reklam zgodnych z Twoimi zainteresowaniami dochodzi do profilowania, jednakże profilowanie to nie powoduje skutków prawych oraz nie wpływa na Ciebie w inny podobny sposób. 

Zmiany Polityki

Polityka prywatności może ulec zmianie, np. mogą zmienić się dane adresowe Decathlon, cele przetwarzania, czy sposób, w jakim możesz realizować swoje prawa w związku z przetwarzaniem. W przypadku istotnych zmian lub zmian mających wpływ na Twoje prawa będziemy Cię informować z odpowiednio większym wyprzedzeniem – w zależności od charakteru zmian. 

W przypadku zmian w plikach cookies i ich dostawców zmiany są odzwierciedlone w banerze cookies i Polityce cookies. Nowe pliki cookies nie zainstalują się zanim nie odwiedzisz ponownie strony.