PowrótWróć do bloga
Karta wędkarska - kiedy jest wymagana, jak ją wyrobić?Hubert Kulikowski,14.04.2021

Karta wędkarska - kiedy jest wymagana, jak ją wyrobić?

PowrótPowrót

Karta wędkarska - kiedy jest wymagana, jak ją wyrobić?

Wędkarstwo
Karta wędkarska - kiedy jest wymagana, jak ją wyrobić?Hubert Kulikowski
14.04.20217 min czytania
Udostępnij

Stresująca praca, natłok obowiązków, tęsknota za przyrodą to tylko kilka powodów które motywują nas do spędzania czasu na łonie natury. Coraz częściej poszukujemy alternatyw dla monotonnego spaceru czy jazdy rowerem toteż rzesza sympatyków wędkarstwa z każdym dniem rośnie. Wędkarstwo to nie tylko wielogodzinne przesiadywanie na brzegu w oczekiwaniu na pojawienie się ryby na haczyku. To przede wszystkim obcowanie z naturą, relaks na świeżym powietrzu oraz pełne emocji pojedynki z rybami. To między innymi te czynniki sprawiają, że widok wędkarza na brzegu rzeki czy jeziora stał się już normą. Ta piękna pasja zrzesza wielu zwolenników tej formy spędzania czasu, dlatego musiały powstać zasady regulujące uprawianie tego sportu. Większość wód na terenie Polski należy do Skarbu Państwa, a piecze nad nimi trzyma Polski Związek Wędkarski, dlatego też zanim spróbujemy swoich sił w wędkarstwie powinniśmy zapoznać się z wytycznymi tejże instytucji. Jednym z najważniejszych obowiązków każdego wędkarza jest posiadanie karty wędkarskiej. 

Karta wędkarska – najważniejszy dokument wędkarza 

Zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb każdy wędkarz który planuję wędkowanie na wodach PWZ zobowiązany jest do posiadania karty wędkarskiej. Jest to dokument potwierdzający nasze kwalifikację i znajomość obowiązującego regulaminu, a zarazem świadectwo posiadania wiedzy o łowieniu ryb i ich wymiarach ochronnych

Czy aby wędkować trzeba mieć kartę wędkarską?

Nie da się uprawiać wędkarstwa bez dostępu do akwenu wodnego. Wyróżniamy wody należące do Skarbu Państwa oraz zbiorniki prywatne. W przypadku gdy korzystamy ze zbiorników i rzek państwowych zobowiązani jesteśmy do posiadania karty wędkarskiej oraz wykupienia stosownych zezwoleń. Gdy wybieramy   zbiorniki komercyjne  kluczowym i jedynym czynnikiem umożliwiającym nam wędkowanie jest zgoda gospodarza wody.  Coraz powszechniejsze są łowiska komercyjne gdzie wędkowanie umożliwia nam wniesienie stosownej opłaty a karta wędkarska nie jest obligatoryjna. Są również wyjątki, które umożliwiają nam wędkowanie na zbiornikach zarządzanych przez PZW bez konieczności posiadania karty wędkarskiej. Osoby które są zwolnione z posiadania karty wędkarskiej to: 

 • osoby do lat 14 - mogą one uprawiać amatorski połów ryb pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę

 • cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Polski.

Koszty karty wędkarskiej

 Opłaty za wyrobienie karty wędkarskiej w całym kraju są takie same. Jest to kwota 30 zł za egzamin przed komisją PZW oraz 10 zł opłaty skarbowej związanie ze złożeniem podania o wydanie wyżej wymienionego dokumentu przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania. Do tego należy doliczyć koszty dodatkowe takie jak  koszt zdjęcia. Ponadto należy uwzględnić koszty związane z wykupieniem zezwolenia. W przypadku gdy zdecydujemy się wnieść opłatę członkowską, która zrzesza nas jako pełnoprawnego członka Polskiego Związku Wędkarskiego koszty związane z zakupem zezwolenia będą znacznie niższe, jednak nie jesteśmy zobowiązani do przynależności. Istnieje możliwość wykupu pozwolenia jako osoba niezrzeszona, jednak jest to znacznie bardziej odczuwalne dla naszej kieszeni. Składki, które wnosi się przy wstąpieniu do Polskiego Związku Wędkarskiego  są zależne od okręgu w którym zdecydujemy się uiścić opłatę,  przede wszystkim dlatego, że zróżnicowana jest wysokość składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód. Wynika to z różnicy w kosztach gospodarki rybackiej prowadzonej na wodach poszczególnych okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego. Każdy wędkarz, który chce wstąpić do Polskiego Związku Wędkarskiego opłaca koszt legitymacji, wpisowe, a także składkę członkowską organizacyjną (jednolicie w całym kraju) oraz składkę okręgową na ochronę i zagospodarowanie wód (w zależności od okręgu).

 Jak wyrobić kartę wędkarską?

 W celu zdobycia karty wędkarskiej należy złożyć stosowny wniosek do starosty właściwego dla miejsca zamieszkania. Dokumenty jakie są niezbędne to:

 • dowód tożsamości,

 • potwierdzenie wpłaty (10 zł)

 • wniosek o wydanie karty wędkarskiej (zazwyczaj dostępny na miejscu) 

 • aktualne zdjęcie (analogiczne jak do dowodu) 

 • zaświadczenie o zdanym egzaminie

Realne jest otrzymanie karty wędkarskiej od ręki, jednak jest to zależne od poszczególnych instytucji publicznych. 

Egzamin na kartę wędkarską 

 Egzamin obejmuje znajomość regulaminu amatorskiego połowu ryb. Zawierają się w nim reguły określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

 • dokonanie opłaty egzaminacyjnej

 • ukończenie 14 lat

 • posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość

 • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty 

 Egzamin obejmuję następującą tematykę:

 • obowiązki wędkującego

 • prawa wędkującego

 • reguły wędkowania

 • znajomość gatunków ryb

 • zachowanie na łowisku

 Egzamin może mieć 2 formy: ustną i pisemną. To komisja egzaminacyjna określa w jakiej formie odbędzie się egzamin. Aby uzyskać pozytywny wynik  na egzaminie pisemnym należy uzyskać 60 % poprawnie udzielonych odpowiedzi lub podczas egzaminu ustnego uzyskać pozytywną opinię komisji.  W składzie komisji egzaminacyjnej może być  każda osoba która posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony oraz połowów ryb;-Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne wykroczenie przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o rybołówstwie, przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom o ochronie zwierząt.

Przykładowe pytania na egzaminie na kartę wędkarską

 Opracowano wiele zestawów i kreatorów przykładowych pytań egzaminacyjnych, warto zgłębić różne źródła, jednak zdecydowanie zaleca się zapoznanie z całym regulaminem gdyż może to uchronić nas od konieczności uiszczenia mandatu za łamanie reguł. Poniżej przedstawiono przekładowe pytania, które można spotkać na egzaminie na kartę wędkarską:

 1. Czy indywidualny rejestr połowów jest obowiązkowy?

 2. Czy wolno organizować stanowiska wędkarskie poprzez usuwanie i niszczenie roślinności wodnej oraz wycinanie drzew i krzewów?

 3. Czy jako przynęty można używać żywej ryby pozyskanej z innego zbiornika wodnego niż ten, w którym dokonuje się amatorskiego połowu ryb?

 4. Czy wolno stosować sztuczne światło do lokalizacji i wabienia ryb podczas amatorskiego połowu ryb?

 5. Co należy zrobić po złowieniu ryby niewymiarowej lub będącej w okresie ochronnym?

 6. Ile wędek można używać jednocześnie podczas amatorskiego połowu ryb?

 7. Podaj sposób ustalenia wymiaru ryby?

 8. Czy uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim może zaostrzyć lub złagodzić przepisy dotyczące ochrony ryb, a szczególnie: wymiary, okresy i limity połowowe?

 9. Co to jest wymiar ochronny? Szczegółowe pytania dotyczące wymiarów ochronnych poszczególnych ryb.

 10. Czy wolno łowić nocą (po zachodzie i przed wschodem słońca)?

Konsekwencje wędkowania bez karty 

 Niestety niejednokrotnie miłe oddawanie się pasji jaką jest wędkarstwo może skończyć się dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności opłacenia mandatu. Jak powszechnie wiadomo nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania w związku z czym należy skrupulatnie przyswoić sobie wiedzę dotyczącą wyżej wymienionego dokumentu by uniknąć przykrej niespodzianki.

Organów kontrolnych mogących zweryfikować czy przestrzegamy obowiązującego regulaminu jest niemało toteż należy liczyć się z możliwością doświadczenia kontroli podczas wypadu na ryby, organy uprawnione to:

 • Państwowa Straż Rybacka,

 • Społeczna Straż Ochrony Mienia PZW

 • Społeczna Straż Rybacka 

 • Policja Państwowa 

 • Straż Łowiecka,

 • Straż Leśna,

 • Straż Parków Narodowych i Krajobrazowych

 W przypadku kontroli należy przedstawić stosowne dokumenty upoważniające Nas do wędkowania, okazać sprzęt i połów w celu zweryfikowania czy nie popełniliśmy wykroczenia, oraz zachować porządek i czystość na stanowisku wędkarskim. O ile nie złamaliśmy żadnych z zasad i konsekwentnie respektujemy wszystkie obowiązujące prawa to kontrola zmieni się w miłą i przyjemną pogawędkę. Być może uda Nam się nawet otrzymać kilka cennych wskazówek dotyczących zwyczajów ryb mieszkających w danym akwenie, lub dowiedzieć się jakie wyniki mają pozostali wędkarze na akwenie.

Autor
Hubert Kulikowski

Urodzony na lubelskich równinach miłośnik obcowania z naturą. Doświadczony pasjonat wędkowania z niemal dwudziestoletnim stażem, kilkukrotny laureat zawodów wędkarskich. Szczególnie poświęcony wszystkimi odmianami wędkarstwa spinningowego i gruntowego.