Soma - Centrum Świadomej
  • Profil
  • Oferta

Soma - Centrum Świadomej

Studio jogi "Soma" to unikatowa przestrzeń dla wszystkich pasjonatów ruchu​,​ tańca i psychosomatyki. Studio powstało z myślą krzewienia wiedzy na temat świadomej pracy z ciałem​,​ świadomego ruchu oraz niwelacji stresu. Warto podkreślić​,​ że studio prowadzi działania niekomercyjne​,​ w formie non-profit​,​ a całość założenia jest formą projektu zorganizowanego przez Fundacje HolisticLab. Prowadzone zajęcia skupiają się na świadomym wykorzystaniu ciała podczas ćwiczeń czy medytacji​,​ dzięki czemu możliwe jest uwolnienie tłumionych emocji​,​ autentyczny spokój i wyciszenie oraz lepsze radzenie sobie ze stresem. Do najbardziej popularnych metod świadomej pracy z ciałem można zaliczyć joga oraz mindfulness.

Lokalizacja

aleja Grunwaldzka 355, 80-236 Gdańsk, Poland
579 924 366
https://centrumsoma.pl/
https://www.facebook.com/centrumsoma
https://www.instagram.com/centrumsoma/
Może Ci się przydać!

Opis oferty

Studio jogi oferuje szerokie spektrum zajęć jak Tre Zoga​,​ Mindfulness​,​ Tańce Spontaniczne​,​ Movement Medicine​,​ Biodanza​,​ Wytańcz Stres​,​ Festiwale Świadomej Pracy z Ciałem. Katalog zróżnicowanych ćwiczeń z ciałem wzbogacają warsztaty m.in. Relaksacja Żuchwy​,​ Trening Oczu​,​ Automasaż Powięziowy. Instruktorzy studia dzielą sierówniez swoją wiedza podczas eventów jak akupunktura​,​ wykłady o bólu czy TRE. Warto zauważyć że wszystkie wydarzenia organizowane przez studio bezpłatne.

Opiekun

Decathlon Go .
Cześć, jestem Decathlon Go ..
aleja Grunwaldzka 355, 80-236 Gdańsk, Poland
579 924 366
https://centrumsoma.pl/
https://www.facebook.com/centrumsoma
https://www.instagram.com/centrumsoma/
Może Ci się przydać!