ZAWODY NARCIARSKIE Sport Dolina Rusz Tyłek Decathlon Cup
ZAWODY NARCIARSKIE Sport Dolina Rusz Tyłek Decathlon Cup
Maciej K
Maciej K

ZAWODY NARCIARSKIE Sport Dolina Rusz Tyłek Decathlon Cup

Organizator: Maciej K
Narciarstwo
Termin
January 29, 2022, 7:30 AM
Czas trwania
8:30 - 12:15
Uczestnicy
150
Wiek
od 5 lat
Poziom

Opis oferty

Zawody adresowane do narciarzy w każdym wieku. Miejsce rozgrywania: STOK SPORT DOLINA W BYTOMIU Termin: 29.01.2022 Biuro zawodów otwarte 8:30 - 9:15 Start I Przejazdu : 10:00 Start II Przejazdu : 11:00 SPORT DOLINA RUSZ TYŁEK DECATHLON CU REGULAMIN I. CEL: 1. Popularyzacja narciarstwa rekreacyjnego. 2. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku. 3. Udział w rywalizacji o charakterze sportowym. II. MIEJSCE: Sport Dolina - Bytom - Sucha Góra III. TERMIN: 29.01.2022r. (sobota) V. ORGANIZATORZY: DECATHLON BYTOM​,​ SPORT DOLINA BYTOM​,​ SZKOŁA NARCIARSKA RUSZ TYŁEK VI. UCZESTNICY I ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA: 1. Zawody ogólnodostępne​,​ udział mogą brać wszyscy chętni niezależnie od wieku z wyjątkiem zawodników zrzeszonych w PZN 2. W zawodach może rywalizować każda osoba​,​ która posiada zgodę lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych lub wyrazi pisemną zgodę do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność​,​ w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych do udziału 3. Osoby niepełnoletnie zostaną dopuszczone do zawodów wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna (do uzupełnienia w biurze​,​ w dniu zawodów)​,​ 4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator zaleca uczestnikom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia NW. 5. Zawodnicy muszą startować w kasku. Brak kasku będzie równoznaczny z niedopuszczeniem do zawodów. 6. Zawody odbywają się w kategorii DZIECI​,​ KOBIET i MĘŻCZYZN​,​ 7. W ramach zawodów narciarskich liczy się suma punktów uzyskanych w dwóch przejazdach. 8. W ramach zawodów snowboardowych rozgrywany będzie tylko jeden przejazd. VI. ZGŁOSZENIA 1. Poprzez platformę Decathlon Go VII. WPISOWE : 20 (przelew) lub 30 ( w kasie w dniu zawodów) od uczestnika (upoważnia do dwukrotnego przejazdu w zawodach) Dodatkowo karnet 4 godzinny do wykupienia w kasie w cenie promocyjnej 40zł Płatne przelewem na konto Sport Doliny po dokonaniu zapisu. Nr konta 19 1090 2008 0000 0001 4749 1647 W tytule wpisujemy: Imię i nazwisko uczestnika​,​ Decathlon CUP VIII. KATEGORIE WIEKOWE: DZIECI i MŁODZIEŻ: - Dziewczęta i chłopcy razem - roczniki 2015 i młodsi - Dziewczęta i chłopcy osobno - roczniki 2014 - 2013 - roczniki 2012 - 2011 - roczniki 2010 2009 - roczniki 2007-2006 - roczniki 2005 -2004 MĘŻCZYŹNI: - roczniki 1994 2004 - roczniki 1983 1993 - roczniki 1972 1982 - roczniki 1961 1971 - roczniki 1960 i starsi KOBIETY: - roczniki 1994 2004 - roczniki 1983 1993 - roczniki 1972 1982 - roczniki 1961 1971 - roczniki 1960 i starsi UWAGA! O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia! Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii w przypadku małej ilości uczestników. IX. PROGRAM: 8:00 - 8:30 Czynne biuro zawodów 9:30 Otwarcie zawodów 10:00 I przejazd narciarzy 11:00 - II przejazd narciarzy Ok. 12:00 wręczenie nagród​,​ zakończenie zawodów X. NAGRODY: ​,​ Miejsca I-III w każdej kategorii medale​,​ puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez DECATHLON ​,​ SPORT DOLINA BYTOM oraz RUSZ TYŁEK! XI. UWAGI KOŃCOWE: 1. Sprzęt we własnym zakresie z możliwością odpłatnego wypożyczenia​,​ 2. Protesty (zgłaszane do 10 minut po przejeździe) rozpatruje upoważniony przedstawiciel organizatora​,​ 3. Wyłącznie Organizatorowi przysługuje prawo rozstrzygania sytuacji spornych podczas zawodów​,​ 4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu​,​ 5. Wyłącznie Organizatorowi przysługuje prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie​,​ 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe uczestników „Zawodów Narciarskich” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016​/​679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95​/​46​/​WE (OJ L 119​,​ 4.5.2016​,​ p. 1–88​,​ RODO)​,​ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922.​,​ UODO)​,​ polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO​,​ innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 2.Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego​/​organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu​,​ w tym profilowaniu.

Poziom uczestników

  • Nowicjusz
  • Początkujący
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany
  • Profesjonalista

Umiejętność jazdy na nartach ze stoków oznaczonych niebieskim poziomem trudności.

Wiek uczestników

od 5 lat

Będzie obowiązywał podział na kategorie wiekowe

Lokalizacja

Adres: Blachówka 94, 41-933 Bytom, Polska

Organizator

Maciej K
Cześć, jestem Maciej K.

To nie do końca jest wydarzenie, którego szukasz?

Sprawdź nasze inne wydarzenia

PLN 20.00