Turniej Siatkówki Plażowej - Noc Siatkojańska
Turniej Siatkówki Plażowej - Noc Siatkojańska
CSiR D
CSiR D

Turniej Siatkówki Plażowej - Noc Siatkojańska

Organizator: CSiR D
Siatkówka
Termin
17 czerwca 2023 16:00
Czas trwania
Start godzina 18:00. Zakończenie imprezy uzależnione jest od liczby uczestników.
Liczba miejsc
bez limitu
Wiek
od 15 lat
Poziom

Opis oferty

Turniej Siatkówki Plażowej "Noc Siatkojańska 2023". Termin: 17.06.2023 godz. 18:00 Udział w turnieju jest całkowicie bezpłatny. Uczestnikami turnieju mogą być osoby​,​ które ukończyły 15 roku życia (za okazaniem zgody rodzica). Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest wysłanie zgłoszenia przez platformę Decathlon Go do dnia 16.06.2023 lub w Biurze Zawodów w dniu rozgrywania turnieju.

Poziom uczestników

  • Nowicjusz
  • Początkujący
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany
  • Profesjonalista

Wiek uczestników

od 15 lat

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać przy sobie zgodę rodzica na udział w Turnieju.

Zasady i regulamin

Regulamin Nocy Siatkojańskiej I. ORGANIZATORZY 1. Organizatorem Nocy Siatkojańskiej jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. II. PARTNERZY 1. Stowarzyszenie Siatkarskie Volley Dąbrowa Górnicza. 2. Decathlon Sosnowiec 3. Agencja eventowa LaCultura. III. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie siatkówki plażowej jako zdrowej i prostej formy wypoczynku. 2. Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych i sportowych Dąbrowy Górniczej. IV. TERMIN I MIEJSCE 1. Noc Siatkojańska odbywa się na terenie Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej. 2. Termin: 17.06.2023 r godz. 17:00. 3. Zakończenie imprezy uzależnione jest od liczby uczestników. V. UCZESTNICTWO 1. Uczestnikami Turnieju siatkówki plażowej kobiet i mężczyzn mogą być osoby, które ukończyły 15 lat. 2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na udział w Turnieju podpisana przez opiekuna prawnego, która znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest wysłanie zgłoszenia przez platformę Decathlon Go do dnia 16.06.2023r. lub w Biurze Zawodów w dniu rozgrywania Turnieju. VI. ZGŁOSZENIA 1. Zgłoszenia będą przyjmowane na platformie Decathlon Go do dnia 16.06.2023r lub w Biurze Zawodów w dniu 17.06.2023r od godz. 17:00 do 18:00 zlokalizowanym na terenie CSLiW w Parku Zielona ul. Letnia 9. 2. W zgłoszeniu wymagane jest podanie danych dwóch zawodników z pary: imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda opiekunów prawnych na udział w zawodach stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu. 3. Zawodnicy potwierdzają udział i zapoznanie się z regulaminem zawodów poprzez podpis na liście startowej w Biurze Zawodów w dniu zawodów w godz. 17:00 - 18:00. VII. NAGRODY 1. Za miejsca I - IV przyznawane są nagrody finansowe, karty podarunkowe oraz medale w kategorii kobiet i mężczyzn: • I MIEJSCE – 1000zł + karty podarunkowe/vouchery • II MIEJSCE – 600zł + karty podarunkowe/vouchery • III MIEJSCE – 400zł + karty podarunkowe/vouchery • IV MIEJSCE – karty podarunkowe/vouchery VIII. ROZGRYWKI 1. Turniej zostanie rozegrany w 2 kategoriach: męskiej i damskiej. 2. Pary mieszane zostaną zakwalifikowane do drużyn męskich. 3. Jeden zawodnik/zawodniczka nie może brać udziału jednocześnie w dwóch kategoriach. 4. W zależności od ilości uczestników organizator decyduje jakim systemem zostaną przeprowadzone rozgrywki. 5. O rozstawieniu par w turnieju decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz Organizator. 6. Organizator nie zapewnia sędziów, a tylko obserwatorów na mecze półfinałowe i finałowe. IX. Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzenia - Noc Siatkojańska Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119). Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że : 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora. 2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony Danych w przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 261 20 10 wew. 125. 3. Dane osobowe Uczestnika wydarzenia Noc Siatkojańska 2023 w zakresie (imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek, płeć, miejscowość, nr telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą na podstawie i w celu: • art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażenie zgody w jednym lub kilku określonych celach w tym nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie w celu marketingowym i promocyjnym Organizatora poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www. oraz na portalach społecznościowych należących do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej ; • art. 6 ust. 1 lit. b - wypełnienia umowy zawartej z uczestnikiem biorącym udział w imprezie sportowej Noc Siatkojańska 2023, polegającej na rejestracji uczestników, prezentacji zwycięzców oraz prezentacji wyników, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie; przyznania i wydania nagród. • art. 6 ust. 1 lit. e - niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym polegającym na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej poprzez organizowanie i prowadzenie imprez promujących aktywność sportową oraz w celu statystycznym, informacyjnym, sprawozdawcz

Lokalizacja

Adres: Letnia 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska

Organizator

CSiR D
Cześć, jestem CSiR D.

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

To nie do końca jest wydarzenie, którego szukasz?

Sprawdź nasze inne wydarzenia