Turniej OPEN PZTS Gdańsk
Turniej OPEN PZTS Gdańsk
Dariusz W
Dariusz W

Turniej OPEN PZTS Gdańsk

Organizator: Dariusz W
Tenis stołowy
Termin
March 8, 2020, 9:00 AM
Czas trwania
4h
Uczestnicy
100
Wiek
8 - 80
Poziom

Opis oferty

REGULAMIN TURNIEJU OPEN PZTS GDAŃSK CEL: 1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego. 2. Promocja Sali w Centrum Szkolenia PZTS. 3. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności. 4. Integracja dzieci​,​ młodzieży​,​ i dorosłych. 5. Aktywne spędzanie czasu wolnego. ORGANIZATOR Polski Związek Tenisa Stołowego ul. Puławska 300 02-819 Warszawa e-mail: pzts@pzts.pl NIP: 526-16-73-373 TERMIN I MIEJSCE Turniej odbywać się będzie cyklicznie wg harmonogramu. Terminy: 9.02​,​ 16.02​,​ 8.03​,​ 15.03​,​ 5.04​,​ 19.04​,​ 10.05​,​ 14.06.2020 cykl 8 turniejów. Miejsce: Sala w Centrum Szkolenia PZTS​,​ ul. Meissnera 3​,​ 80-462 Gdańsk ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU Zapisy do godz. 20:00 w każdą sobotę przed turniejem na email: dariusz.wycichowski@pzts.pl SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY W rozgrywkach zawodnicy podzieleni na: grupa OPEN oraz dzieci do lat 12 W turnieju mogą brać udział zawodnicy do pierwszej ligi włącznie. Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników. Mecze rozgrywane zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego wg regulaminu PZTS. Mecze rozgrywane do 3 zwycięskich setów. Mecze sędziują sędziowie oraz zawodnicy przez nich wyznaczeni. Kwestie sporne​,​ w zależności od ich charakteru​,​ rozstrzygają sędziowie turnieju. Uczestnicy dzieleni do grup maksymalnie 9 osobowych. W grupach następują gry każdy z każdym. Dalsza część turnieju jest zależna od ilości uczestników. Sędzia turnieju decyduje czy rozgrywane będą następne grupy lub system pucharowy. W przypadku rozgrywania grup uczestnicy zajmujący 1 miejsce grają w grupie A​,​ zawodnicy z drugą lokatą w grupie B i tak do 6 miejsca w grupie F. Końcowa klasyfikacja będzie zliczała 6 najlepszych występów w turnieju. Punktacja: 1 miejsce 100 pkt 2 miejsce 90 pkt 3 miejsce 80 pkt 4 miejsce 70 pkt 5 miejsce 60 pkt 6 miejsce 50 pkt Każde następne miejsce jeden punkt mniej LOSOWANIE Odprawa techniczna odbędzie się w dniu turnieju. Zawodnicy będą rozstawieni wg aktualnej klasyfikacji. Osoby nie biorące udziału prędzej w turnieju będą losowane. NAGRODY Za zwycięstwo grupy końcowej OPEN zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe za każdy turniej. Klasyfikacja generalna będzie wyznaczała rozstawienie w turnieju i możliwość na zdobycie wyższej lokaty. Wpisowe z ostatniego turnieju klasyfikacyjnego zostanie przekazane dla trzech najlepszych uczestników rozgrywek w proporcjach: 1 miejsce - 50% wpisowych​,​ 2 miejsce 33% wpisowych​,​ 3 miejsce 17% wpisowych. Dla grupy dzieci dla najlepszego zawodnika zostanie przekazana nagroda rzeczowa. WPISOWE Wpisowe za turniej wynosi 25zł dla grupy OPEN oraz 15zł dla grupy dzieci. Wpisowe uiszcza się u organizatora do godz. 9:30 przed rozpoczęciem turnieju. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy ​/​bez białych koszulek​/​. 2. Gramy piłkami Tibhar 3* 3. Zawodnicy muszą posiadać swój sprzęt do gry. 4. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator. 5. Uczestnicy turnieju zobowiązaniu do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje​,​ wypadki​,​ problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Osoby niepełnoletnie musza posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek​,​ który może ulec modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników.

Poziom uczestników

  • Nowicjusz
  • Początkujący
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany
  • Profesjonalista

Turniej w grupach w zależności od poziomu zaawansowania

Wiek uczestników

8 - 80

trzy grupy: OPEN, dzieci do lat 12 i kobiety

Informacje dodatkowe

Trzeba zabrać: buty na przebranie, rakietkę i dobry humor

Lokalizacja

Adres: Janusza Meissnera 3, 80-463 Gdańsk, Polska

Uwagi: wejście pod Restauracją Tenisową

Organizator

Dariusz W
Cześć, jestem Dariusz W.

Pasjonata tenisa stołowego z kursami: instruktor, psycholog sportu, manager imprez sportowych.

Pasjonata tenisa stołowego z kursami: instruktor, psycholog sportu, manager imprez sportowych.

To nie do końca jest wydarzenie, którego szukasz?

Sprawdź nasze inne wydarzenia

PLN 25.00