Turniej deblowy tenisa stołowego
Turniej deblowy tenisa stołowego
Turniej deblowy tenisa stołowego
Dariusz W
Dariusz W

Turniej deblowy tenisa stołowego

Organizator: Dariusz W
Tenis stołowy
Termin
August 29, 2020, 2:00 PM
Czas trwania
nieokreślono
Uczestnicy
150
Wiek
12 - 70
Poziom

Opis oferty

REGULAMIN TURNIEJÓW DEBLOWYCH TENISA STOŁOWEGO CEL: Popularyzacja gry w tenisa stołowego. Promocja Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby. Umożliwienie zawodnikom i pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności. Aktywne spędzanie czasu wolnego. ORGANIZATOR Polski Związek Tenisa Stołowego ul. Puławska 300 02-819 Warszawa Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby ul. Meissnera 3 80-462 Gdańsk e-mail: pzts@pzts.pl NIP: 526-16-73-373 TERMIN I MIEJSCE Termin: 29 sierpnia 2020​,​ godzina 16:00 Miejsce: Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby​,​ ul. Meissnera 3​,​ 80-462 Gdańsk ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU Zapisy do turnieju do 28 sierpnia​,​ telefoniczne na numer 721-590-050 lub na e-mail: dariusz.wycichowski@pzts.pl SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY W rozgrywkach zawodnicy grają w grupach OPEN​,​ KOBIETY​,​ AMATOR W turnieju może brać udział każdy chętny. Do grupy Amator mogą się zapisać jedynie zawodnicy nie grający w rozgrywkach ligowych w poprzednim sezonie. Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników. Mecze rozgrywane zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego wg regulaminu PZTS. Mecze rozgrywane do 3 zwycięskich setów. Mecze sędziują zawodnicy biorący udział w turnieju wyznaczeni przez sędziego głównego (sędziowanie koleżeńskie). Kwestie sporne​,​ w zależności od ich charakteru​,​ rozstrzygają sędziowie turnieju. Uczestnicy dzieleni do grup maksymalnie 6 par w grupie. W grupach następują gry każdy z każdym. Dalsza część turnieju jest zależna od ilości uczestników. Sędzia turnieju decyduje czy rozgrywane będą następne grupy lub system pucharowy. W przypadku rozgrywania grup uczestnicy zajmujący 1 miejsce grają w grupie A​,​ zawodnicy z drugą lokatą w grupie B i tak do 6 miejsca w grupie F. LOSOWANIE Odprawa techniczna odbędzie się w dniu turnieju. Losowanie par nastąpi w dniu turnieju. NAGRODY Pierwsze trzy miejsca grupy OPEN otrzymają nagrody finansowe (1 miejsce 25% wpisowych​,​ 2 miejsce 15% wpisowych​,​ 3 miejsce 10% wpisowych). Pierwsze miejsce z grup KOBIETY i AMATORZY otrzymają nagrody rzeczowe. WPISOWE Wpisowe za turniej wynosi 50 od pary. COVID-19 Przestrzegamy ogólnie przyjętego dystansowania społecznego oraz wytycznych Ministerstwa Związanych z COVID-19. Jest to impreza która się zalicza do maksymalnie 150 uczestników w jednym momencie na hali. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy ​/​bez białych koszulek​/​. 2. Gramy piłkami Tibhar 3* 3. Zawodnicy muszą posiadać swój sprzęt do gry. 4. Każdy uczestnik zapisując się do turnieju wyraża zgodę na używanie swojego wizerunku do dalszej promocji wydarzenia. Osoby które sobie tego nie życzą proszone o zgłoszenie do organizatora przed turniejem. 5. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator. 6. Uczestnicy turnieju zobowiązaniu do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje​,​ wypadki​,​ problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Osoby niepełnoletnie musza posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek​,​ który może ulec modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników.

Poziom uczestników

  • Nowicjusz
  • Początkujący
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany
  • Profesjonalista

Od poziomu amatora do poziomu profesjonalisty

Wiek uczestników

12 - 70

Dla każdego. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców.

Informacje dodatkowe

Należy zabrać ze sobą: rakietę do tenisa stołowego, piłeczki, buty z kauczukową podeszwą i strój sportowy.

oraz dobry humor!

Lokalizacja

Adres: Janusza Meissnera 3, 80-463 Gdańsk, Polska

Uwagi: Wejście pod Restauracją Tenisową

Organizator

Dariusz W
Cześć, jestem Dariusz W.

Pasjonata tenisa stołowego z kursami: instruktor, psycholog sportu, manager imprez sportowych.

Pasjonata tenisa stołowego z kursami: instruktor, psycholog sportu, manager imprez sportowych.

To nie do końca jest wydarzenie, którego szukasz?

Sprawdź nasze inne wydarzenia

PLN 50.00