Bieg Katowice Tętnią Dobrem vol.2
Agnieszka H
Agnieszka H

Bieg Katowice Tętnią Dobrem vol.2

Organizator: Agnieszka H
Bieganie
Termin
23 września 2023 05:30
Czas trwania
nieokreślono
Liczba miejsc
Pozostało: 419 / 450
Wiek
od 6 lat
Poziom

Opis oferty

Decathlon Dolina Trzech Stawów organizuje konkurs tylko i wyłącznie dla osób zapisanych przez platforme DecathlonGO -zapisać mogę się zarówno zawodnicy jak i osoby dopingujące na biegu oraz oddające krew! DO WYGRANIA BON DO DECATHLON O WARTOŚCI 200   WYSTARCZY WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU POPRZEZ PLATFORMĘ DECATHLON GO I W WIADOMOŚCI ODPOWIEDZIEĆ NA KONKURSOWE PYTANIE "CZYM DLA CIEBIE JEST BIEGANIE?" Godziny startów poszczególnych grup przewidziane w następujących po sobie turach: 7:30- 10:00 rejestracja w Biurze Zawodów​,​ odbiór numerów startowych​,​ depozyt; 10:00-10:15 uroczyste otwarcie biegu; 10:15-10:30 rozgrzewka dla dorosłych; 10:30-11:15 bieg dla dorosłych na dystansie 4​,​8 km; 11:15-11:30 rozgrzewka dla dzieci; 11:30-11:55 bieg dla dzieci na dystansie 400 m; 12:00-12:30 zajęcia jogi dla wszystkich 12:40-12.50 - rozdanie nagród 13:00 zakończenie imprezy. Na terenie Stadionu Śląskiego będą zlokalizowane m.in. Strefy: Gastronomiczna​​,​ Piękna​,​ Sportu​,​ Wypoczynku​​,​ Zabawy (dla dzieci) a także Krwiobus​​,​ w którym osoby nie biorące udziału w biegu będą mogły oddać krew. Zapraszamy również do naszego stoiska na miejscu gdzie będziemy prowadzić sportowe animacje dla dzieci oraz wręczać pakiety Decathlon dla dorosłych i dzieci biorących udział w biegu. Osoba musi być obecna na wydarzeniu.

Poziom uczestników

  • Nowicjusz
  • Początkujący
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany
  • Profesjonalista

Wiek uczestników

od 6 lat

Zasady

Regulamin konkursu Decathlon w ramach wydarzenia „Bieg Katowice Tętnią Dobrem vol. 2" dalej zwany również „Regulaminem” § 1 Organizator Organizatorem eventu biegowego „Katowice tętnią dobrem”, zwanego dalej biegiem jest: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 15. • Kontakt z organizatorem jest możliwy mailowo: marketing@rckik-katowice.pl • Wydarzenie jest organizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo, pn. „Twoja krew, moje życie”, realizowanej zgodnie z programem polityki zdrowotnej pn.„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021–2026”. § 2 Cel Wydarzenia Celem Wydarzenia jest popularyzacja biegania jako formy czynnej rekreacji oraz promocja Katowic jako miasta dobrego do uprawiania sportu. § 3 Termin i miejsce Wydarzenia Dokładne miejsce zbiórki to Katowicka 10, 41-500 Chorzów. Wydarzenie odbywa się 23 Września 2023 roku. o godzinie 7:30 § 4 Warunki uczestnictwa Uczestnik przystępując do wydarzenia, wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie swojego wizerunku, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz rozpowszechniania materiałów, na których ustalono i utrwalono jego wizerunek, w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych, poprzez wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w internecie i mediach społecznościowych. Uczestnicy niepełnoletni mogą uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie za uprzednią zgodą opiekuna prawnego i na jego wyłączną odpowiedzialność. Każdy Uczestnik i opiekun Uczestnika jest obowiązany posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna, paszport, dowód osobisty). W Wydarzeniu może uczestniczyć wyłącznie osoba dobrego stanu zdrowia, która nie cierpi na choroby uniemożliwiające lub utrudniające uprawianie aktywności przewidzianych podczas Wydarzenia. Uczestnicy są obowiązani do podporządkowania się decyzjom Organizatora. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu i któregokolwiek z postanowień paragrafu 5 poniżej, jak i również w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika zasad fair play, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Wydarzenia, według wyłącznej decyzji Organizatora. Organizator, wszystkie podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe ani majątkowe Uczestników i innych osób powstałe przed, w trakcie, lub po Wydarzeniu, w związku z Wydarzeniem. Udział w Wydarzeniu jest nieodpłatny. § 5 Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu Osobą odpowiedzialną za przebieg Wydarzenia jest Agnieszka Hanusek Uczestnicy są obowiązani do zachowania dyscypliny oraz do wykonywania poleceń osoby odpowiedzialnej za przebieg Wydarzenia. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów, związanych z udziałem w Wydarzeniu, Uczestnikom ani opiekunom Uczestników biorących udział w Wydarzeniu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad dyscypliny sportowej. Wydarzenie polega na odpowiedzeniu na konkursowe pytanie i zapisanie się na wydarzenie poprzez Decathlon GO. Podczas Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu, wyrobów tytoniowych i zakazanych przez prawo substancji. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez 2 członową komisje Decathlon. Zapraszamy wszystkich serdecznie !

Lokalizacja

Adres: Katowicka 10, 41-500 Chorzów, Polska

Organizator

Agnieszka H
Cześć, jestem Agnieszka H.

To nie do końca jest wydarzenie, którego szukasz?

Sprawdź nasze inne wydarzenia

0,00 zł