Badminton pod chmurką
Dominik S
Dominik S

Badminton pod chmurką

Organizator: Dominik S
Badminton
Termin
June 19, 2021, 12:00 PM
Czas trwania
45 minut
Uczestnicy
0 / 12
Wiek
od 7 lat
Poziom

Opis oferty

Zapraszamy na warsztaty badmintona​,​ które poprowadzi nasz certyfikowany trener i Lider Badmintona Dominik. Podczas warsztatów będzie dużo zabaw badmintonowych i ćwiczeń​,​ dzięki czemu Twoja gra będzie bardziej dynamiczna i bezpieczna. W trakcie warsztatów będziesz mógł bezpłatnie przetestować sprzęt do gry: -rakiety podstawowe: https://bit.ly/2THYnwn https://bit.ly/2SkmP6N https://bit.ly/352xENz oraz lepsze modele: https://bit.ly/33mtX5j https://bit.ly/2SdfaY5 https://bit.ly/3cMnZ27 -lotki​,​ -a także porównać siatki: https://bit.ly/2REPrY8 https://bit.ly/3vaWR2W

Poziom uczestników

  • Nowicjusz
  • Początkujący
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany
  • Profesjonalista

Wiek uczestników

od 7 lat

Dzieci mogą brać udział w wydarzeniu wyłącznie razem z opiekunem.

Zasady

Pełen regulamin będzie dostępny na miejscu wydarzenia. Organizator ma prawo do zmiany terminu Wydarzenia bądź odwołania Wydarzenia. Osobą odpowiedzialną za przebieg Wydarzenia jest wyznaczony pracownik sklepu Decathlon Warszawa Ostrobramska. Uczestnicy oraz ich rodzice albo opiekunowie prawni są obowiązani do zachowania dyscypliny i zasad bezpieczeństwa oraz do wykonywania poleceń osoby odpowiedzialnej za przebieg Wydarzenia. Poprzez udział w Wydarzeniu Uczestnik lub rodzic albo opiekun prawny Uczestnika potwierdza, że Uczestnik jest dobrego stanu zdrowia, który pozwala na wykonywanie aktywności fizycznej podczas Wydarzenia i że nie występują po stronie Uczestnika żadne przeciwwskazania do wykonywania tych aktywności. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad dyscypliny sportowej będącej przedmiotem Wydarzenia (gry w badmintona). Organizator nie pokrywa Uczestnikom ani rodzicom lub opiekunom prawnym Uczestników żadnych kosztów związanych z udziałem w Wydarzeniu. Podczas Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu, wyrobów tytoniowych i zakazanych przez prawo substancji. W Wydarzeniu wykluczony jest udział Uczestników kontuzjowanych. Poprzez udział w Wydarzeniu Uczestnik lub rodzic albo opiekun prawny Uczestnika potwierdza, że jest świadomy, iż udział w Wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w Wydarzeniu mogą wiązać się inne czynniki ryzyka. Uczestnicy oraz rodzice lub opiekowanie prawni Uczestników są obowiązani do nieprzeszkadzania w jakikolwiek sposób innym Uczestnikom. W przypadku nieprzestrzegania zasad, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Wydarzenia, według decyzji Organizatora. Podczas trwania Wydarzenia Uczestnicy zobowiązani są do nienarażania zdrowia swojego, pozostałych Uczestników, Organizatora i osób trzecich.

Lokalizacja

Adres: Ostrobramska 97, 04-041 Warszawa, Polska

Uwagi: Zielona strefa przy sklepie

Organizator

Dominik S
Cześć, jestem Dominik S.

Trener certyfikowany przez Światową Federację Badmintona (BWF Coach Level 1), reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy Juniorow w 2013 roku, były członek kadry…

Trener certyfikowany przez Światową Federację Badmintona (BWF Coach Level 1), reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy Juniorow w 2013 roku, były członek kadry…

To nie do końca jest wydarzenie, którego szukasz?

Sprawdź nasze inne wydarzenia

PLN 0.00